Bruk av start- og akseptpris på auksjonene

20.03.2016 innførte vi en prøveordning med lik start- og akseptpris på web auksjon. Basert på tilbakemeldinger ved evaluering går vi tilbake til å ha både start- og akseptpriser på våre webauksjoner fra 01.01.2017.

Les mer