Årsmøte Surofi 2021

På grunn av pågående Koronapandemi ble årsmøtet til Surofi avholdt live på Teams fra Øygardshallen på Giske fredag 7 mai 2021.

Årsmøte i Surofi

På grunn av pågående Koronapandemi ble årsmøtet til Surofi avholdt live på Teams fra Øygardshallen på Giske fredag 7 mai 2021.

Styreleder Tore Roaldnes åpnet årsmøtet og holdt åpningstalen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen holdt et innlegg om aktuelle fiskeripolitiske saker og Finn-Arne Egenes, sjømatanalytiker ved Nordea holdt foredrag om veien ut av pandemien for hvitfisknæringen- og om tiden etter.

Administrerende direktør Sveinung Flem presenterte årsregnskapet for 2020.

Salgssjef Vidar Naalsund orienterte om pris- og omsetningsforhold for 2020 og første kvartal 2021.

Årsmøteutsendinger- og andre tillitsvalgte deltok på Teams fra sjø og land fra ulike lokasjoner.

Knut Støbakk ledet møtet der vanlige årsmøtesaker ble behandlet ifht gjeldende vedtekter.

Tore Roaldnes ble gjenvalgt som styrets leder.