Årsmøte 7. - 8. mai er avlyst

Vi orienterer om at Surofi sitt årsmøte i 2020, som var planlagt arrangert over 2 dager på Alexandra Hotel i Loen 7. - 8. mai, er avlyst. Årsmøtet var samtidig planlagt som markering av salgslagets 75-års jubileum. 

Spredningen av Coronaviruset Covid-19 øker i omfang både lokalt, nasjonalt og globalt, og det er iverksatt en rekke tiltak fra myndighetene med sikte på å begrense og aller helst stoppe spredningen av viruset i befolkningen. Vi må alle lojalt støtte opp om disse tiltakene i håp om at de raskest mulig skal få effekt, slik at hele samfunnet kan bevege seg mot en normal situasjon. Samtidig må vi erkjenne at denne prosessen kan ta lenger tid enn vi ønsker.

Basert på den aktuelle situasjonen har styret i Surofi funnet det riktig å avlyse arrangementet i Loen. Surofi vil innen lovens frist(30.06) avholde årsmøtet i Ålesund for å behandle de saker som i henhold til samvirkeloven og vedtektene skal behandles av årsmøtet. Dato for dette og innkalling vil vi komme tilbake til.