Nye dynamiske minstepriser for fersk fisk i Surofi gjeldende fra 07.12.2018

Sei ned 10 øre. Torsk ned 10 øre.

Les mer