Logg inn Min Side

Markedet akkurat nå:

Nettauksjon

1 bud 80 870 kg 970 440 kr

Totalt

2 innmeldinger 1 049 413 NOK

Fangst av leppefisk:

Levert i dag:
Levert i år:
Vær oppmerksom på at kvoten for leppefisk gjelder for midt norge, det vil si både i Surofi`s og Råfisklagets distrikt. Disse tallene er kun for Surofi, men Råfisklaget har en tilsvarende Statistikk på sin hjemmeside. Det er altså tallene for både Surofi og Råfisklaget som gjelder på leppefiskkvoten.